OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
marknaden har mycket att ge om Fed inte crahsar marknaden med flytt, annars förväntas stora crashen mellan 2025 och 2027, allt annat innan dess är korrektioner

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.