Oscar1993

Större blick över börsklimatet

OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Ibland kan det vara bra att ha ett större perspektiv på hur börsen går.

Här har vi OMX30 det senaste året. Fin uppgång sen raset förra våren när Coronan slog till. Sen mitten av april i år har vi konsoliderat och varit inom samma range.

Om börsen börjar tappa kraft eller bara samlar sig för att gå vidare får tiden utvisa men jag förbereder mig för båda. Bryter priset ut ovanför boxen så letar entry för att gå lång.

Om priset däremot börjar etablera sig under boxen stänger jag mina positioner jag tagit under året för att skydda mig mot en möjlig korrektion i marknaden.

Börjar priset sedan att stiga finns nya möjligheter att gå lång igen .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.