eIIiotm

omxs30 analys på vecka/veckor/månads sikt

Kort
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
omx är i ett väldigt spännande område där vi sett studsar upp tidigare, på sikt kommer detta stöd inte att hålla och vi kommer se fall till den nedre zonen omkring 1700 punkter, vi har positiv divergence i dagsgrafen samt veckografen vilket säger mig att vi kommer få en studs uppåt för att sedan fortsätta ner, ta en long kan vara en bra ide tack vare bra r/r men på sikt ska vi ner, när denna zon bryts kommer jag gå kort och rida med den hela vägen ner, i zonen omkring 1700 så tror jag att vändningen kommer att ske
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.