OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
OMX som kan utvecklastill en HS-formation. Nu tror jag ju inte att den kan gå hela vägen som en HS ska göra mer att hålla koll på utbrott från HS-linjen och upp till fib50-nivå

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.