OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Priset vände ner idag och utmanade utbrottsnivån. Det kan räcka för vidare uppgångar. Hade det inte varit för SP500 hade jag kört på det spåret.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.