OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Månad - Alla medelvärden pekar uppåt och vi kanske får en köpsignal ovanför 0:an i MACD så långsiktigt ser det positivt ut.

Vecka - Vi är i konsolidering och avaktar beslut om riktning. Medelvärderna är relativt raka, om något positiva. vilket tyder på osäkerhet så jag väntar på extrema nivåer innan jag blir intresserad.

Dag - Vi bröt en internt nedåtgående trend i den större konsolideringen. Det ser lite väl spänt ut för långa positioner så jag avaktar flaggformation eller rekyl för att samla kraft för att sedan följa den långsiktiga starkare Vecko + Månadstrenden som bestämmer riktningen.