RealMaddeee

Toppen nådd på OMX30? (Kortfattad)

Kort
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
De jag ser är en bearish formation (röd markerad) till den tidigare bull formationen vi fick tidigare (grön markerad).
Tror den kommer gå bear i den röda riktningen. Bryter den ej ut bear tror jag på en neutral rörelse tills en ny formation bildas.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.