NASDAQ:OMXS30   OMX STOCKHOLM 30 INDEX
OMXS30 och en uppdatering : spik ut ur kil ( doji ) Kan vara = läge för uppgång?
Snabba indikator i topp, men RSI stiger och långsam indikator korsar underifrån på 1h

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.