IlyasAwadh

Omx - Huvud skuldra - björnmarknad

Kort
IlyasAwadh Uppdaterad   
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Min analys är att vi har en huvud skuldra och stor risk att efter vi har testat nacklinjen så kommer vi hamna i björnmarknad. - ha överseende att linjerna ej är perfekt dragna! Marknaden är ej perfekt och därav är jag inte exakt i mina linjer...
Kommentera:
Min tredje våg ner var lite kort ser jag nu i efterhand, där den har vänt nu stämmer bättre att vi kan ha en Elliot wave femvågs sekvens.
Kommentera:
Intressant stängning idag med dragonfly doji. Vet att en sådan i nertrend kan indikera en vändning men i uppåt trend är jag osäker. Men vad jag har förstått är den beroende av nästa dags candle stick för att bekräfta riktningen.
Order avbruten:
18 juni avbröts analysen med rejäla uppgången.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.