OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Vi har nu gått förbi ATH. Men jag tror på ett sista ryck till 2490-2500, sedan en rekyl ner till tidigare ATH där den kommer testas för sedan ta en spurt uppåt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.