OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Köparna har verkligen visat sig senaste dagarna och det är såklart kortsiktigt överköpt. Jag tror på att priset i första hand ska ner och stänga till gap på 2300.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.