NASDAQ:OMXS30   OMX STOCKHOLM 30 INDEX
OMXS30 : RSI ner och testade stigande stödlinje. Doji på 1h = viss tvekan börjar infinna sig . 1678 område kan vara område som visar dags för rekyl. Håller utkik efter svans på ovansidan av candle eller bearish engulfing candle

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.