trevorf

OMXS30 Bryter upp eller Ner idag ?

Lång
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Ska OMXS30 Brytta ut från en trading Range och en triangel formation ?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.