NASDAQ:OMXS30   OMX STOCKHOLM 30 INDEX
Dubbelbotten, brutit över tidigare toppen och kommit upp till en nivå där vi har skapat en mindre dubbeltopp. Ner mot 2300 för att sedan gå vidare mot 2350
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.