OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Geopolitiska spänningar, räntepolitik och en dopad marknad tjaaa. vad kan resultat bli? Marknaden är så dopad och pengarna har haglat in från de olika riksbankerna, detta mår ingen bra av.. De som tror sig förutspå krascher är inga "experter" de ser och följer ekonomin som vi människor.

Jag tror dessvärre som många andra att dagen snart är här.. Men vad blir den utlösande faktorn? Energikris, Krig eller Räntepolitik som går åt skogen?

Dela gärna med dig, vad tror ni den utlösande faktorn blir?

Är denna nedgång realistisk, är jag ute och cyklar? Låt mi få höra din syn.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.