deleted_account

Huvudskuldra OMXS30

deleted_account Uppdaterad   
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Upp till 1620 - 1622 område för höger skuldra fullbordad och sedan en rekyl nedåt igen mot 1550-1555 området som får
vara det gamla golvet för 2019. USA och Kina sätter sentiment för kommande veckor, det och Trumps tweetande.
Kommentera:
Börjar närma sig golvet med stängning 1561 idag. Troligtvis blir det lite studs och test runt 1550-1555 området imorgon. Dåliga nyheter och det lär fortsätta ned, inge tung makro imorgon mer än US Durable Goods April.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.