OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Det ser ut som att vi kanske hittar ett tillfälligt stöd på fredagens stängningsnivåer.
Tror vi kommer att testa nivåer kring den röda zonen. Väl där så får vi se om vi är starka nog att bryta igenom eller om vi kommer testa det stigande golvet igen.

En spännande vecka helt klart. Jag ser framemot att göra ett bättre resultat då jag inte nådde mitt avkastningsmål under V3.

Vad tror ni?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.