GodDamnSki

OMX30 - Positiv trendkanal (orolig omvärld)

OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Försiktigt optimistisk. Ska bli intressant och se om MA55 kan ge kursen stöd en tredje gång. Givet att oroligheterna i USA inte eskalerar bör vi kunna se fortsatta uppgångar under januari/februari. Bryts däremot trendstrukturen så tror jag att vi får räkna med ett fall till 1700-nivån, där vi bör få stöd. Om inte nivån håller anser jag att den positiva marknadsstrukturen är bruten. I ett sådant fall kommer en ny analys.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.