Edvinator

OMXS30 analys 2021-01-31

Edvinator Uppdaterad   
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Detta är min analys av OMXS30.

Notera: har endast analyserat y-axeln dvs. målnivåerna stämmer antagligen inte med x-axeln (tiden) i grafen.
Kommentera: har gjort en ny som jag tror är mer korrekt
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.