Edvinator

OMXS30 analys 2021-01-31

OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Detta är min analys av OMXS30.

Notera: har endast analyserat y-axeln dvs. målnivåerna stämmer antagligen inte med x-axeln (tiden) i grafen.
Kommentera: har gjort en ny som jag tror är mer korrekt