OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Priset sökte sig ner till 2300 idag och i min värld kan därför rekylen vara över. 2275 är en vattendelare, etablerar sig priset under denna nivå räknar jag med tilltagande säljtryck. Men just nu utgår jag ifrån att en botten är på väg att bildas och en kommande C-våg på intåg för att ta priset till ATH. Långsiktig målkurs för denna rörelse är 2500.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.