OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Möjligt utfall OMXS30

Ge gärna tips! Är relativt ny på börsen så har enbart lite grundliga kunskaper. Bear eller bull. Vad tror ni?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.