TraderByChance

OMX30 | Rekyl ner mot 1700.

Kort
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Våg 3 kan mycket väl vara klar här och nu för OMX30. Den träffar perfekt på 1.618 vilket är området vi siktat på. Jag tror detta är en toppnivå som inom kort kommer dyka ner för en större rekyl.
Att komma ner till 1700 tror jag är väntat och där hoppas jag på starkt stöd och en vändning för våg 5 där vi kan nå nya all-time-high .

Det kommer inte vara ett störtdyk. Rekyler ska helst ta dubbelt så lång tid som impulsen och vi ska få 3 större vågor ner (ABC).

Jag kommer leta short här.

Happy trading

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.