OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Vågen ser inte ut att vara klar än, efter en #flushout tror jag att vi jobbar vidare uppåt. 92% av börsens uppgång sker mellan oktober och april enligt säsongsmönstren. #OMXS30

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.