OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
OMX det är mycket som sker nu och med de usa FED uttryckte sig om i fredags är första torget för ringt studs först 1772. SOM VI ALLA VET ÄR DETTA DEN UTBROTTS NIVÅN SOM VI GUCK IGENOM 2020

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.