sisyfos

Tänkbara fortsättning på omxs 30 Aug 19

OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Det ser ut som att vi har nåt sekundärtrends våg 1 topp.
Härifrån kan man då förvänta sig en ABC korrigering. ner till sekundärtrends våg 2's botten.
En våg 2 har ofta egenskapen att den är minst fib 50 av våg 1 men ofta 61,8 och ibland också 85,4.
Så här i sekundärtrender så är de tydligen ofta grundare än i primärtrenden så fib 50 är ett rimligt mål.

Så vi kan få både 1511 och 1503 utan att det för den sakens skull innebär att domedagen är här.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.