sisyfos

Tänkbara fortsättning på omxs 30 Aug 19

OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Det ser ut som att vi har nåt sekundärtrends våg 1 topp.
Härifrån kan man då förvänta sig en ABC korrigering. ner till sekundärtrends våg 2's botten.
En våg 2 har ofta egenskapen att den är minst fib 50 av våg 1 men ofta 61,8 och ibland också 85,4.
Så här i sekundärtrender så är de tydligen ofta grundare än i primärtrenden så fib 50 är ett rimligt mål.

Så vi kan få både 1511 och 1503 utan att det för den sakens skull innebär att domedagen är här.

Kommentarer