OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Nu står vi i ett skarpt läge, antingen faller vi ned från motstånds zonen eller så bryter vi ovan och etablerar oss. Bryter vi ovan så tror jag som sagt inte på någon större sättning.
Tror vi kan se större fall mot mina 2 Stöd boxar på sikt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.