Linus3230

OMXS30 - Short möjlighet kortsikt

Kort
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Nedgången fortsätter! i första hand ser vi 2015 punkter. Vi fick en kraftig reaktion nedåt på motståndet vid fibben.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.