RealMaddeee

När är det färdiglekt för OMX?

OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
OMX har nått stora höjder på senaste tiden utan ett riktigt fall.

Jag publicerar denna analys för att sedan följa upp den en gång i månaden.

Häng med på resan.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.