GodDamnSki

OMX 30 - Fall på ytterligare 40% att vänta? Läs & kommentera.

Kort
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Tror att vi som minst kommer att testa den utmarkerade nivån i den nedåtgående trenden vi ser, vilket skulle vara naturligt i en klassisk ABC-korrigering med en 1:1 förhållande mellan våg A-B och B-C. Det vill säga ett fall på ytterligare ca 40%. Sammanfaller harmoniskt med en bra fib-nivå samt med gamla motstånd. Detta är i mina ögon ett optimistiskt scenario.

Med detta sagt kan den nuvarande studsen möjligen hamna något högre innan det sidan korrigerande benet formeras då vi ser översålda ut på veckan men samtidigt har ett stundande bearish cross på månaden.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.