som sagt, tre 1-2or därefter har första 3-4 skapats nu väntar vi på andra våg 3-4 vilket i och för sig är 5 som de flesta tror att det är spiket på denna bullrun

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.