SMARTBMONEY

Var redo för nu kommer de snälla på

Kort
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Dags att vara redo fortfarande i marknaden men se inte nedgången som något farligt utan köp bli inte rädd. Se inte nedgången som något dåligt utan hitta de bolag som du vill köpa när de kommer ner till rätt pris. Stabila och bra bolag har mindre (skakiga) händer !


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.