OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Efter ett bra drag under hela början av 2019 så är det kanske dags för en "sell in may "effekt att ta vid.
Q1 rapporter har överlag varit bra och det av en billig krona och låga räntor som gjort sitt för att dopa
den svenska ekonomin.
Kommentera: Ingen har egentligen gillat den bull run som varit Jan - Apr, men marknaden har som sagt alltid rätt.
Kommentera: Initialt 1620 nivån att ta fasta på.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.