deleted_account

OMXS30 Golv - Maj

Kort
deleted_account Uppdaterad   
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Efter ett bra drag under hela början av 2019 så är det kanske dags för en "sell in may "effekt att ta vid.
Q1 rapporter har överlag varit bra och det av en billig krona och låga räntor som gjort sitt för att dopa
den svenska ekonomin.
Kommentera:
Ingen har egentligen gillat den bull run som varit Jan - Apr, men marknaden har som sagt alltid rätt.
Kommentera:
Initialt 1620 nivån att ta fasta på.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.