jan9011

OMX

Lång
jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
En ide gjord på OMX för ett tag sedan som kändes overklig men som nu har blivit väldigt verklig kanske!
Kommentera:

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.