OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Priset stängde idag gapet och jag tror på att säljarna kommer kunna trycka ner det ännu en gång mot 2250. Även på OMXS30 tror jag på skvalpiga rörelser kommande 2-3 veckor.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.