OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Priset börjar närma sig MA200 och SMACD har börjat vända upp . Jag tror att botten är väldigt nära på OMXS30.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.