Henrik-SMCTrading

OMXS30 - mönster och Divergence.....

OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Vi har två relevanta, utökade, mönster på gång i OMXS30.
Båda kan vara lika troliga men just nu, med aktuell prisstruktur och RSI - ställer jag om mig till en något mer nedåtgående känsla.

Jag har tidigare sagt att vi nog kommer se en vändning och sedan en uppåtgående fortsatt trend....
Men när vi tittar på priset i kombination med RSI kan vi tydligt se att vi har en sk. Hidden Divergence som byggts upp senaste veckorna och troligtvis en etablering under RSI 50 värdet - som även det kan indikera en nedåtgående fas som tar fart.

Neutral just nu, i väntan på vart priset Faktiskt tar vägen - med valresultat och regeringar som ska bildas finns det många fundamentala osäkerheter.
Kommentera:
Ska rätta mig själv lite där. Hidden Divergence som visar sig ska givetvis vara en eventuell UPPÅTGÅENDE fas som tar fart igen.

Henrik Siverhall
SMC Trading

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
smctrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.