OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
128 visningar
0
OMXS30 mot 2400-2500

Kommentarer