GodDamnSki

OMX - Ska historien upprepa sig? Jag kliver åt sidan

Kort
OMXSTO:OMXSPI   OMX Stockholm Price Index
Vad tror ni om det jag illustrerat?
Tror mycket väl att toppen kan vara nådd.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.