Grafkollen

Oncopeptides kursfall stannat av vid viktigt stöd

Lång
OMXSTO:ONCO   ONCOPEPTIDES AB
Oncopeptiedes har fallit kraftigt under hela mars. Nu verkar kursfallet stannat upp - just vid ett viktigt stöd. Möjligen inleds en konsolidering där stödet håller före ett brott upp. Strax under stödet är en bra nivå för en tight stop loss. Det går också att invänta ett brott upp ur konsolideringen.

Klassisk enkel teknisk analys med stöd & motstånd, trendlinjer, reversal mm.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.