OMXSTO:OP   OSCAR PROPERTIES HOLDING AB
En riktigt fin studs på trendkanalens botten linje. Nu ska vi se om vi kan andas lite efter denna brutala uppgång för att sen fortsätta upp mot 6kr

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.