Tobbe999

Uppgång på sikt? OPTI

Lång
OMXSTO:OPTI   OPTICEPT TECHNOLOGIES AB
Tror på långsiktig uppgång ifrån blåa stödzonen. Target är min gröna motstånds box. Rsi kraftigt över såld.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.