Antte

Öresund daglig graf huvud skuldra

OMXSTO:ORES   INVESTMENT AB ORESUND
En tydlig huvud skuldra formation uppenbarar sig på daglig graf för Öresund...
På 4 h graf även där ett tecken på en begynnande nedåtgående trend eller konsolidering.

Mycket basic i diagrammet men ändå så jag drar åt mig öronen och kanske går ur denna om den nedåtgående trenden bekräftas med BOSFrånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.