Luspank

Har Orexo funnit sin nya trendkanal?

Lång
OMXSTO:ORX   OREXO AB
Kan det vara så att Orexo nu befinner sig i närheten av botten på sin nya trendkanal, med tanke på den turbulenta börsen just nu blir jag köpare om minst tre gröna linjer korsas.