mtib

Powercell - reflektion

mtib Uppdaterad   
OMXSTO:PCELL   POWERCELL SWEDEN AB
Powercell är ett av de hårdast blankade bolagen på börsen. Efter att ha toppat runt dryga 450kr i början av året, och sett en kraftig inströmning av ägare, har aktien blivit brutalt behandlad av marknaden sedan dess. Har följt aktien från sidlinjen en kortare tid igen och tycker aktien ser ut att visa lite motståndskraft sedan bottenvändningen i början av månaden. Bolaget har kommunikativt varit väldigt försiktiga sedan en längre tid, och det är uppenbart att tusentals ägare är törstiga efter ett kraftigt livstecken. Personligen tycker jag att den senaste rekylen, som framstår vara en marknadskontring på en algo-baserad sales push, visade på både fint handelsmönster och styrka. Veckan stängde visserligen i dystra toner för Powercell, men signaler om att priset på dessa nivåer har höjt investeringsviljan och riskaptiten känns tydliga i köpblocken. Skulle bli förvånad om en relevant uppgradering av kursen, mot 225kr - där en motståndsnivå finns - inte blir ett snabbt resultat av en positiv kommentar.


Äger inga aktier i PCELL . Denna publicering är enbart att se som en reflektion, ej analys.
Kommentera: Då var PowerCell uppe på 225kr. Är något besviken på att jag inte hoppade på min egen tes enligt ovan reflektion.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.