Divecam

Lång powercell

Lång
OMXSTO:PCELL   POWERCELL SWEDEN AB
WXY formation avklarad. Bull flag breakout med impulsvåg 1-5 följt av rekylvåg ABC avslutad vid fib 0.618.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.