jan9011

Vad som kan hända vid rapport

jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:PDX   PARADOX INTERACTIVE AB
Brutit över motståndet vid 203 och stoch . lågt, på D, kunde antyda ett test av taket i triangel igen . Men så kom rapport och vips så sjönk den 40 .-!
Byter man till W så kan man förstå att kraven är höga för fortsatt uppgång. Då har det varit lite paraboliskt. Och kraven infriades inte.
Kommentera:

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.