CIMP72

Paradox Interactive - Cup and Handle

Lång
OMXSTO:PDX   PARADOX INTERACTIVE AB
Paradox Interactive verkar forma en cup and handle
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.