PEAB , vilken kanal väljer den? Grön eller röd? Indikatorer på D indikerar mera upp 86.50-87.50?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.