jan9011

Pfizer

Lång
jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:PFE   None
Pfizer i ett intressant läge. Ett besök med svans runt MA200 skulle kunna sätta fart igen uppåt?
Kommentera:
Där sov man över igen!
Svansen lite väl stor (?) + gap! Starkt motstånd runt 390 , stöd 377-371

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.