SMARTBMONEY

Pled farma

OMXSTO:PLED   None
Ser ut som vi ska börja röra oss uppåt men problematiken nu bli om vi bryter under 15kr då ska man ut !

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.